Prevajanje besedila je zahtevno in natančno delo

Prevajanje besedila je kakovostno, če je opravljeno natančno in v najhitrejšem možnem času. To je ena najbolj zahtevnih storite na trgu pa naj bo to prevajanje iz slovenščine v angleščino ali prevajanje iz slovenščine v nemščino. Delo je kompleksno in zahteva ogromno znanja, izkušenosti z njim pa se mora ukvarjati strokovno usposobljen prevajalec. Tudi splošna razgledanost je pomembna, saj so teme namenjene za prevajanja besedila različne in poglobitev v bistvo je zelo poglavitnega pomena. Prevajanje besedila mora potekati po posebnem načrtu, saj mora prevajalec najprej pregledati izvirno besedilo, spoznati se mora z navodili naročnika prevajanja, raziskati in spoznati mora strokovne besede ali termine, ki so pogosto zelo zahtevni saj pripadajo določeni stroki (ekonomija, strojništvo, pravo…). Če želite da bo npr. prevajanje v angleščino ali prevajanje v nemščino strokovno opravljeno, mora prevajalec podrobno spoznati besedilo in temo. To so priprave, ki jih mora narediti vsak dober prevajalec, preden se zares loti dela in prevajanja besedila.

prevajanje besedila v nemščino

ako mora potekati dobro prevajanje besedila

Če želite, da za vas opravimo prevajanje v angleščino ali npr. prevajanje v nemščino moramo iti skozi določene postopke, ki jih prevajanje besedila zahteva. Po začetnem spoznavanju z besedilom in usklajevanju z vašimi navodili, se moramo dodobra spoznati s področjem, oziroma temo kamor je uvrščeno vaše besedilo. Prevajanje iz slovenščine v angleščino mogoče izgleda lahko vendar temu ni tako, saj se kar hitro srečamo s termini oz. strokovnimi besedami, ki so redkeje uporabljene in niso vsakodnevne. Te besede je potrebno osvojiti, jih uvrstiti v besedilo, da bo le to lahko berljivo in razumljivo in temu prilagoditi tekst brez spreminjanja bistva. Vsak prevajalec, ki hoče biti dober v svojem poslu mora veliko raziskovati in prebrati ogromno besedil, ki so pomembna za prevajanje besedila s katerim dela. Šele takrat se lahko resnično lotimo prevajanja besedila, kateremu bo sledilo urejanje in primerjanje z izvirnim tekstom. Verjetno najpogostejše prevajanje iz slovenščine v angleščino (tudi prevajanje iz slovenščine v nemščino ali drugih jezikov), lahko kasneje, ko so vse te stopnje končane, lektoriramo in pripravimo na oblikovanje.

prevajanje krajših besedil kot so povzetki v angleščino

Pomembna informacija je tudi, komu je prevedeno besedilo namenjeno

Ko se lotimo prevajanja v angleščino ali prevajanja v nemščino so za nas zelo pomembne informacije za koga je besedilo namenjeno, ali je prevod namenjen za učenje in izobraževanje, če je mogoče samo informativne narave ipd. Prevajanje v angleščino ima posebnost, zato ker obstaja razlika pri prevajanju besedila v britansko ali ameriško angleščino. Preden prevedeno besedilo izročimo sledi še eden ali več pregledov teksta, saj se še vedno lahko pojavijo napake katere smo spregledali, zato tudi preverjanju posvetimo kar precej časa. Če hočemo ohranjati kvaliteto pri prevajanju besedil, so vsi podatki o temi in ciljnemu občinstvu ter vsi postopki preverjanja potrebni. Ko zaključimo naše delo, ga skupaj z vami pregledamo, uskladimo in naredimo morebitne popravke besedila. Želja nas vseh so zadovoljne stranke, ki se bodo z zaupanjem vrnile ko nas bodo potrebovale. Nikar se ne čudite če bomo imeli veliko vprašanj. Le tako bomo lahko profesionalno opravili svoje delo in bo naše prevajanje v angleščino ali prevajanje v nemščino visokokvalitetno, k čemur seveda vedno stremimo.

prevajanje iz slovenščine v angleščino

Naše delo je mnogo več kot samo prevajanje besedila

Za prevajanje iz slovenščine v angleščino ali za prevajanje iz slovenščine v nemščino ni dovolj samo sijajno znanje tujega jezika. Prevajalec mora biti zelo dober tudi v pisanju in tvorjenju stavkov. Obračanje besed in sestavljanje povedi je umetnost, ki je potrebna, da prevajanje besedila ni le goli, suhoparni prevod temveč lepo bralni tekst. Poznati mora veliko sopomenk, protipomenk ipd, da lahko tekst tvori brez podvajanja besed in da se le ta gladko bere. Že takrat ko tvorimo slovensko besedilo to ni enostavno, kaj šele če gre za prevajanje v angleščino ali v nemščino. Torej mora biti prevajalec pri prevajanju besedila pozoren tudi na njegovo urejanje, oblikovanje, pregledovanje… Ker so jeziki živi, se ves čas spreminjajo. Pojavljajo nove besede in termini. Zato morajo tisti, ki si kruh služijo s prevajanjem ves čas dopolnjevati in širiti svoje znanje ter opazovati razvoj svojega in tujega jezika. Če boste imeli za prevajanje besedilo, ki bo zahtevalo specifično znanje npr. pri prevajanju v angleščino ali pri prevajanju v nemščino, se bo z vašim besedilom ukvarjal naš prevajalec, ki bo določeno področje obvladal in bo delo profesionalno opravil.