Pošlji povpraševanje

Delavnice za uspešno vodenje tima in dobro timsko delo

Učinkovito vodenje tima je usmerjeno k doseganju sinergij pri timskem delu, za kar pa uspešen vodja potrebuje določene veščine in kompetence, ki mu bodo pomagale pri komuniciranju s člani projektne skupine, motiviranju sodelavcev ter pri zastavljanju in uresničevanju delovnih ciljev. Projektni manager lahko osvoji veščine timskega delovanja tudi v šoli sodobnega vodenja in komunikacije, ki jo organizirajo in vodijo strokovnjaki iz OK Consulting, družbe za izobraževanje in transformacijski management. Izobraževanje je sestavljeno iz več programov in modulov, med katerimi je tudi pridobivanje kompetenc za vodenje tima. V tem modulu se udeleženci učijo o tem, katere pogoje je potrebno izpolniti, da se omogoči dobro timsko delo ter o postavljanju ciljev, za katere bodo člani projektne skupine visoko motivirani. Prav tako je ključnega pomena, da manager upošteva naravne faze razvoja skupine ter deluje v skladu s standardi uspešnosti, ki so sestavljeni iz štirih kriterijev. Predavatelj tudi odkriva skrivnost sinergij pri timskem delovanju.

Motiviranje in reševanje konfliktov v timu

Uspešen vodja zna z določenimi orodji in strategijami motivirati tako sebe kot svoje sodelavce. V OK Consulting vodstveni šoli se udeleženci seznanijo s praktičnimi primeri in vsebinami, kot je pozitivna in negativna motivacija ter o tem, kako postavljanje ciljev vpliva na motivacijo članov projektne skupine. Pri vodenju tima je pomembno vedeti, kako različne psihološke pogodbe delavcev vplivajo na motivacijo ter kako motivirati sodelavce na podlagi poznavanja psiholoških pogodb. Manager na delavnici tudi spozna pomen različnih kariernih sider ter se nauči, kako le-ta vplivajo na motivacijo sodelavcev. Uspešen vodja prav tako učinkovito razrešuje nesoglasja in konfliktne situacije v projektni skupini. Tej temi je namenjen celoten modul v vodstveni šoli. Da bi bilo vodenje tima in reševanje konfliktov v timu čim bolj učinkovito, se udeleženci seznanijo s petimi strategijami razreševanja nesoglasij ter s strategijami, ki jih managerji lahko uporabijo pri reševanju nesoglasij v namene razvoja tima.

uspešen vodja

Timski coaching za uspešno vodenje tima

V sklopu različnih delavnic in izobraževanj za vodenje tima je na voljo tudi timski coaching kot interaktivni proces, kjer strokovnjaki iz družbe OK Consulting uporabljajo različna izhodišča, kot je nevrolingvistično programiranje, transakcijska analiza, logosinteza, psihodrama in Daring WayTM. Coaching proces za uspešno vodenje tima in delovanje v projektni ekipi poteka v obstoječem timu, pri čemer se najprej izvede diagnostično srečanje, kjer se opredelijo izstopajoči izzivi in zastoji. Nato pa coaching vodenje tima obravnava specifične vsebine in usmerja proces v smeri aktivacije potencialov posameznih članov skupine, zato da uspešen vodja lahko vzpostavi okolje, v katerem tim doseže kar največ. Pri coaching vodenju tima je pomembno, da vsi člani projektne skupine ozavestijo svoje vloge in potenciale ter se tako naučijo delovati sinergično na poti k skupnemu cilju. Coach za vodenje tima to doseže z raziskovanjem in poglabljanjem učenja z ustreznimi izzivi in vprašanji ter povratnimi informacijami.

Moderiranje procesov za dobro timsko delo

Vodenje tima ni preprosta naloga, saj mora uspešen vodja usklajevati različne energije in člane projektne skupine usmerjati proti skupnemu cilju skozi različne faze oziroma naravne procese timskega dela. Pri tem pa mora poskrbeti še za ohranjanje motivacije, ustrezno raven komuniciranja in razreševanje nastalih zastojev in konfliktnih situacij. Izkušen moderator iz družbe OK Consulting nudi strokovno podporo pri usmerjanju projektne skupine in vodje skozi naravne procese timskega dela. Vodenje tima s pomočjo moderiranja procesov pomaga pri začetnem oblikovanju skupine ter kasnejšemu spodbujanju timskega duha, ustvarjanju zaupanja v skupini in pri vzpostavljanju prijetnega vzdušja. Pomemben del pri vodenju tima predstavlja preseganje zastojev, ko se v skupini izgubi občutek skupnosti in zaupanja ter se prične vzpostavljati individualno in ne skupno delo. V teh primerih je delovanje projektne skupine precej oslabljeno, zato mora uspešen vodja poskrbeti, da z ustreznimi metodami preseže nastale izzive in povrne skupini stabilno identiteto.  

uspešno vodenje tima